• O mně
  • Mé služby
  • Prakticky
Šípková Růženka, koláž
Výlov, akvarel
Hlava, uhel
Krysař, akční akvarel "smejvák"

Jmenuji se Martina Havlínová a ve své praxi se zabývám především projektivně intervenční arteterapií.

Má profesní cesta vedla přes dlouholeté působení v dětském domově a soukromé mateřské škole ke studiu programu Psychologie/obor Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Příprava bakalářské práce na téma Život a dílo malíře Jana Zrzavého mě inspirovala k napsání a vydání knihy www.setkanisezrzavym.cz.

V letech 2014 - 2019 jsem absolvovala kurzy arteterapie PaedDr. Milana Kyzoura. Od roku 2015 se věnuji pedagogicko-psychologickému poradenství, artefiletice, arteterapii.

Zajímám se o výtvarné umění, mám ráda knihy, baví mě lyžování a jóga. Těší mě rozkvetlá třešeň na vodňanské zahradě a nejvíc moje milovaná rodina.

Poskytuji poradenství pro děti a dospělé zaměřené na překonávání psychických, vztahových a výchovných problémů, školní zralost, osobnostní rozvoj.

Při první schůzce vyslechnu Vaše zadání a v klidu probereme, s čím Vám mohu být nápomocná a jakým způsobem budeme společně pracovat.

Na další setkání byste si zpravidla připravili obrázek podle zadání (akvarel nebo takzvaný smejvák, koláž, uhel).  Existují základní pravidla pro jeho tvorbu, se kterými se seznámíte, není však potřeba „umět“ malovat. Arteterapie neklade žádný nárok na výtvarnou kvalifikaci. Výtvarný výstup nám významně pomáhá při odhalování příčin obtíží a při jejich nápravě.

Výtvarná produkce slouží hlavně k vizualizaci vnitřního konfliktu klienta. Dále ukazuje, do jaké míry se tento vnitřní konflikt podepisuje na jeho vnímání reality, v níž žije, ať už v profesní oblasti nebo mezilidském kontaktu.

Konzultace však může probíhat i bez malování. Vše se odvíjí od Vašich individuálních potřeb a možností.

Nebojte se požádat o pomoc. Společně budeme hledat cestu z Vašich těžkostí ke spokojenému životu.

Konzultace probíhají osobně ve Vodňanech

po domluvě 

pondělí, úterý 14 -19

středa, čtvrtek 9 -19

mimořádně i mimo uvedenou dobu nebo přes Skype

Cena 500 Kč / 1hod

martinahavlinova@seznam.cz

+420 777 692 005

Martina Havlínová
Arteterapie

Poradenství pro děti a dospělé zaměřené na rozvoj osobnosti a jejího emocionálního zrání, překonávání psychických, vztahových a výchovných problémů.

Hledáte-li oporu na své životní cestě, na které se vyskytly překážky, zmatek, bolest, strach, ráda se stanu Vaším průvodcem k jejich překonání.

martinahavlinova@seznam.cz